• (0755)26895681
LED面板显示驱动芯片
您现在所在的位置:首页 > 产品中心 > 专用芯片 > LED面板显示驱动芯片
产品概述  

      LED面板显示驱动系列专用芯片主要应用于段式和点阵式LED的显示驱动,内部集成有MCU数字接口、数据锁存器、LED驱动、键盘扫描等电路,同时具备高抗ESD和EFT能力。主要适用于家电设备(智能热水器、微波炉、洗衣机、空调、电磁炉)、机顶盒、电子称、智能电表等数码管或LED显示设备。
 • 特性
 • 文档
 • 软件和工具
 • -   采用CMOS工艺
  -   支持多种段/位显示模式
  -    支持矩阵按键
  -   内置辉度调节电路
  -   2线或3线串行接口
  -   内置RC振荡
  -   内置上电复位电路
  -   内置数据锁存电路
  -   抗干扰能力强
 •  
  文件名称 下载
  产品手册 CMS1616用户手册_V1.1 
  产品手册 CMS1617用户手册_V1.1 
  产品手册 CMS1620用户手册_V1.0 
  产品手册 CMS1620B用户手册_V1.1 
  产品手册 CMS1624用户手册_V1.1 
  产品手册 CMS1627用户手册_V1.0 
  产品手册 CMS1628用户手册_V1.0 
  产品手册 CMS1640用户手册_V1.0 
  产品手册 CMS1650用户手册_V1.0 
  产品手册 CMS1650S用户手册_V1.0 
  产品手册 CMS1668用户手册_V1.0 
  产品手册 CMS6932用户手册_V1.0 
     
选型表
 
型号
CMS1616
CMS1617
CMS1620
CMS1620B
CMS1624
CMS1627
CMS1628
CMS1668
CMS1640
CMS1650
CMS1650S
CMS6932
管脚个数 通讯接口数 通讯协议 驱动点阵 段/位 共阴驱动 共阳驱动 按键 封装
16 3 SPI 28

7 x 4

7段4位 ---- ---- DIP16/SOP16
16 3 SPI 21 8x2/7x3 8段2位/7段3位 ---- 6x1 SOP16
20 3 SPI 48 8x6~10x4 8段6位~10段4位 ---- ---- SOP20
20 3 SPI 42 6x7~9x4 6段7位~9段4位 7段6位 6x1 SOP20
24 3 SPI 77 11x7~14x4 11段7位~14段4位 7段11位 ---- SOP24
28 3 SPI 70 10x7~13x4 10段7位~13段4位 7段10位 10x2 SOP28
28 3 SPI 70 10x7~13x4 10段7位~13段4位 7段10位 10x2 SOP28
24 3 SPI 70 10x7~13x4 10段7位~13段4位 7段10位 10x2 SOP24
28 2 类似IIC 128  8x16 8段16位 16段8位 ---- SOP28
16 2 IIC 32  8x4/7x4 8段4位/7段4位 ---- 7x4 DIP16/SOP16
16 2 IIC 32  8x4/7x4 8段4位/7段4位 ---- 7x4 DIP16/SOP16
32 3 SPI 128 8x16 8段16位 16段8位 ---- SOP32
典型应用